Serviciile digitale reprezintă noua normalitate în industria financiară, spune Mircea Lupu, directorul general al Simplu Credit IFN, care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu. “Clientul modern îşi doreşte să beneficieze de facilităţi de creditare într-un mod cât mai simplu şi rapid şi acesta adoptă cu uşurinţă noile soluţii digitale”, afirmă Lupu.

Acesta adaugă faptul că principiile economiei circulare încep să fie din ce în ce mai integrate în modelele de business ale companiilor, iar sistemul financiar va juca un rol esenţial în tranziţia către această nouă economie, prin susţinerea investiţiilor în proiecte. De asemenea, Lupu a mai arătat că România încă nu are o strategie unitară pentru economia circulară, în prezent fiind bancabile doar anumite segmente economice susţinute de politici europene sau de stat care încurajează dezvoltarea sustenabilă.

Potrivit acestuia, tendinţa ascendentă a dobânzilor influenţează cu siguranţă comportamentul de consum şi, mai ales, de plată a creditelor. Potrivit acestuia, putem observa o atenţie mai mare acordată de către clienţi asupra costurilor şi dobânzilor aferente creditelor noi şi, de asemenea, încercarea de optimizare a creditelor existente.

Reporter:Ce înseamnă digitalizarea creditelor de consum?

Mircea Lupu: Simplu Credit s-a aliniat trendului digitalizării prin integrarea soluţiilor de creditare online în canalele noastre de vânzare, adiţional celor 11 agenţii fizice prezente în 5 oraşe ale ţării. Noua aplicaţie este intuitivă, fără nici un fel de intervenţie umană, şi oferă clienţilor posibilitatea accesării unei finanţări în doar câteva minute, de oriunde s-ar afla, prin completarea online a cererii de creditare prezente pe site-ul nostru.

Întregul flux digital al aplicaţiei se bazează pe utilizarea unor tehnologii de ultimă generaţie, cum ar fi recunoaşterea automată a datelor (OCR), identificarea biometrică, semnatura electronică, în procesul de aprobare utilizându-se inclusiv algoritmi avansaţi din zona “machine learning” şi inteligenţă artificială. Clienţii persoane fizice pot obţine sume de până la 5.000 de lei pentru nevoile personale, cu o perioada derambursare între 6 – 48 luni.

Reporter: Care sunt avantajele – inclusiv din perspectiva sustenabilităţii – şi riscurile acestei mişcări spre banking digital? Pentru Simplu Credit de unde a venit această decizie de tranziţie spre digitalizarea creării de credite?

Mircea Lupu: Din punct de vedere al sustenabilităţii, bankingul digital prezintă avantaje multiple. În primul rând, se elimină necesitatea deplasărilor clienţilor la ghişeul instituţiilor, lucru care contribuie la scăderea poluării generate de mijloacele de transport. În al doilea rând, automatizarea anumitor operaţiuni financiare se traduce prin simplificarea birocraţiei şi reducerea timpului de procesare şi răspuns, ceea ce permite soluţionarea rapidă a cererilor clienţilor.

Odată cu migrarea către mediul digital, este în creştere şi riscul cibernetic, securitatea datelor fiind astfel o prioritate pentru instituţiile financiare. Pentru implementarea fluxului de creditare online Simplu Credit, am ales să colaborăm cu compania franceză Ariadnext, care este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de identificare digitală la nivel european.

Serviciile digitale reprezintă noua normalitate în industria financiară, aşadar, tranziţia noastră către digitalizare reprezintă un pas firesc prin care urmărim să ne adaptăm trendurilor şi să întâmpinăm nevoile actuale ale consumatorilor. Clientul modern îşi doreşte să beneficieze de facilităţi de creditare într-un mod cât mai simplu şi rapid şi acesta adoptă cu uşurinţă noile soluţii digitale. Pentru a ne menţine competitivi şi a le câştiga fidelitatea, este necesar să le oferim o experienţă de utilizare simplificată, cu focus pe timpii rapizi de răspuns – în jur de 5 minute – şi pe soluţionarea cererii 24 ore/7 zile, în vederea acoperirii nevoilor urgente oricând, oriunde.

Reporter: Care este ţinta companiei în ceea ce priveşte crearea de credite? Explicaţi-ne şi situaţia actuală a cererii de credite de consum având în vedere direcţia ascendentă a dobânzilor şi probabila continuare a acestei tendinţe…

Mircea Lupu: De-a lungul celor 15 ani de activitate pe piaţa românească, ne-am concentrat în permanenţă pe dezvoltarea de noi produse de creditare şi pe optimizarea procesului de acordare a creditelor, cu scopul de a îmbunătăţi experienţa şi accesibilitatea atât pentru clienţii fizici, cât şi pentru companii. Ţinta companiei pentru 2022 este să atragem un volum de credite în proporţie de 65% retail (credite pentru persoane fizice) şi 35% corporate (credite pentru companii).O parte din volumul creditelor din retail va fi asigurat de noul canal de distribuţie online, pentru care ne-am setat ca target un volum de 100 de cereri de creditare pe zi.

Tendinţa ascendentă a dobânzilor influenţează cu siguranţă comportamentul de consum şi, mai ales, de plată al creditelor, dar putem observa o atenţie mai mare acordată de către clienţi asupra costurilor şi dobânzilor aferente creditelor noi şi, de asemenea, încercarea de optimizare a creditelor existente. Astfel, având în vedere faptul că dobanzile practicate de Simplu Credit sunt fixe şi nu apar surprize pe parcursul derulării contractelor, dar şi faptul că ne-am poziţionat, pentru anumite categorii de clienţi, cu dobânzi în segmentul mai ieftin din zona IFN, cererea de credite a crescut în prima parte a acestui an, vânzările de credite de nevoi personale înregistrate de Simplu Credit fiind în creştere cu 44% faţă de perioada similară a anului trecut, valoarea acestora ajungând la 1 milion de euro.

Clienţii sunt afectaţi în mod direct de presiunea creşterii dobânzilor, astfel că mai mult de 40% din vânzările realizate au fost refinanţări de credite acordate persoanelor care încheiaseră mai multe împrumuturi la alte instituţii financiare, pe care nu reuşeau să le achite la timp. Prin refinanţarea acestor credite, i-am ajutat să îşi micşoreze ratele lunare şi să beneficieze de o perioadă de rambursare de până la 5 ani, încadrându-se totodată în regula gradului de îndatorare de maxim 40%, stabilită de către BNR.

Reporter: Cum se prezintă în acest moment disciplina de plată a clienţilor şi cât de mare consideraţi că este riscul creşterii ratei creditelor neperformante având în vedere situaţia inflaţiei şi a dobânzilor mari şi în creştere?

Mircea Lupu: Este foarte clar că vorbim despre o corelaţie strânsă între inflaţie şi creşterea dobânzilor şi deteriorarea comportamentului de plată al clienţilor la nivel de industrie. În acest context, riscul creşterii ratei creditelor neperformante este mult mai ridicat comparativ cu perioadele de stabilitate economică, având un impact direct negativ asupra indicatorilor din zona de provizionare a companiilor IFN.

Experienţa creditării prin canalul traditional offline ne-a arătat că 1 din 10 clienţi care apelează la un credit IFN încearcă eludarea contractului prin neplata sumei datorate. În ceea ce priveşte creditele online, având în vedere modul de accesare simplificat coroborat cu profilul clienţilor IFN, comportamentul de plată tinde să prezinte o înrăutăţire raportat la fluxul face-to-face din punctele de lucru.

Pentru a estima capacitatea potenţialilor clienţi de a susţine plata ratelor, efectuăm o serie de verificări riguroase în procesul de creditare, printre care interogarea situaţiei financiare la ANAF şi a istoricului de creditare la Biroul de Credit. Astfel, în fluxul offline acceptăm mai puţin de 10% dintre aplicanţi, iar în online, de la lansare până în momentul de faţă, putem spune că procentul de aprobare este sub 1%.

Reporter: Ce este sustenabilitatea în sectorul bancar? Care sunt conceptele de bază în industria creării creditelor de consum din perspectiva sustenabilităţii?

Mircea Lupu: În sectorul bancar, sustenabilitatea se defineşte prin desfăşurarea unei activităţi responsabile pentru a obţine rezultate eficiente pe termen lung, în acelaşi timp ţinând cont de o serie de principii cheie de responsabilitate socială şi de mediu în tot acest proces, cu scopul a avea un impact pozitiv asupra viitorului societăţii.

Conceptele de bază în industria creării de credite de consum, din perspectiva sustenabilităţii, au în vedere atât transparenţa în informarea clienţilor, cât şi creditarea responsabilă, prin gestionarea riscurilor şi identificarea soluţiilor potrivite pentru diminuarea acestora.

Reporter: Care sunt planurile de extindere ale Simplu Credit pentru perioada viitoare? Aveţi în vedere proiecte sau investiţii în domeniul sustenabilităţii/economiei circulare sau consideraţi că o asemenea nişă nu este atractivă?

Mircea Lupu: Pentru perioada viitoare, Simplu Credit IFN îşi propune să dezvolte în continuare modelul de afaceri şi să îşi majoreze vânzările cu circa 37%, prin promovarea noului canal de vânzare – 24/7 Online Credit, prin consolidarea zonei de corporate, dar şi prin extinderea acoperirii geografice a reţelei de agenţii, prin deschiderea unei noi locaţii în Constanţa, în perioada următoare.

Considerăm că o activitate responsabilă din punct de vedere social şi de mediu este un element cheie pentru creşterea afacerii în viitor. Prin urmare, planurile de business pe termen mediu şi lung au la bază câteva direcţii strategice care urmăresc creşterea nivelului de sustenabilitate al companiei şi care se regăsesc la fiecare nivel decizional şi operaţional. Printre acestea menţionez digitalizarea produselor, îmbunătăţirea continuă a ofertei de servicii şi produse, creşterea eficienţei interne prin automatizarea proceselor, precum şi creşterea unui portofoliu sănătos şi cu expunere controlată.

Modelul nostru de business se bazează pe principiile unei creditări responsabile şi corecte a persoanelor care nu întrunesc condiţiile necesare pentru a accesa un credit bancar, din diverse motive. Ne-am angajat să le oferim acestora un sprijin în momente dificile, când fie nu au istoric de creditare, fie au avut istoric negativ, şi au nevoie să acceseze un credit rapid pentru nevoi urgente.

Încurajăm respectarea termenelor de plată prin eliminarea comisionului de administrare lunar pentru clienţii care plătesc la scadenţa lunară şi facem toate eforturile să ajutăm clienţii ce întâmpină greutăţi şi nu mai pot plăti la zi prin soluţii de restructurare, refinanţare şi reeşalonare, astfel încât să evităm procesele de recuperare prin executare şi, indirect, acumularea de penalităţi.

Reporter: Din perspectiva bancherului care finanţează în general economia, consideraţi că economia circulară este bancabilă?

Mircea Lupu: Principiile economiei circulare încep să fie din ce în ce mai integrate în modelele de business ale companiilor, iar sistemul financiar va juca un rol esenţial în tranziţia către această nouă economie, prin susţinerea investiţiilor în proiecte care reflectă grija pentru mediu şi societate. Cu toate acestea, România încă nu are o strategie unitară pentru economia circulară, în prezent fiind bancabile doar anumite segmente, susţinute de politici europene sau de stat care încurajează dezvoltarea sustenabilă. Pentru a transforma iniţiativele de economie circulară în proiecte bancabile este nevoie de reglementări, corelate cu educarea consumatorului şi a mediului de business.

Reporter: Vă mulţumesc!

*Acest articol a fost publicat pe Bursa.ro și în SUPLIMENTUL ECO-ECONOMIE

Simplu Credit